İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamaları Sonrasında Yapılan Eleştiri ile İlgili Görüşleri


Creative Commons License

Saraçoğlu G. K., Gürışık A., Furat D.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.58-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.58-79
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamaları sonrasında yaptıkları/yapılan eleştiriler ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İngilizce öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfta okuyan 29 öğretmen adayı ile yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak adayların görüşleri alınmıştır. Bu görüşmeler sürecinde öğretmen adaylarına kendilerini ve arkadaşlarını eleştirmeleri ayrıca arkadaşlarından aldıkları eleştiriler sonucundaki görüşlerine ilişkin sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin içerik analizi sonuçları öğretmen adaylarının mikro öğretim sonrası kendi olumlu-olumsuz yönlerini eleştirebildikleri, göremedikleri yönleri hakkında arkadaşlarının eleştirilerini dikkate alarak alternatif fikirleri öğrendikleri, bu sayede kendilerini öğretmenlik mesleği açısından geliştirilebildikleri ve eleştiri alma ve yapma becerilerinin geliştiği ortaya koymuştur.