F. H. Bradley Metafiziği Üzerine


Koç E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.37, pp.51-63, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

F.H.Bradley (1846-1924) was the most famous, original and philosophically influential of the British Idealists. Hewas the greatest British metaphysician of the nineteenth century. Bradley defined metaphysics, in the Aristotelian manner, as the study of first principles or ultimate truths or again the effort to comprehend the universe, notsimply piecemeal or by fragments, but somehow as a whole. To him, such a comprehension of the universe became an attempt to know reality as against mere appearance, an attempt to survey the field of appearances and to arrange themin a system of reality and merit, and to show how the world, physical and spiritual, realises by various degrees the one absolute principle.

F.H.Bradley (1846-1924) İngiliz İdealistlerinin en ünlü, özgün ve felsefi açıdan en etkilisidir. O, XIX. yüzyılın en önemli İngiliz metafizikçisidir. Bradley metafiziği, Aristotelesçi bir biçimde, “ilk ilkelere ya da nihai doğruluklara ilişkin inceleme ya da evreni basit bir biçimde parça parça veya fragmentlerle değil, fakat her nasılsa bir bütün olarak kavrama çabası” olarak tanımlamıştır. Onun için evrene ilişkin böyle bir kavrayış saf görünüşe karşıt olarak gerçekliği bilme girişimi, görünüşler alanını tahkik etme ve onları bir gerçeklik ve değer sistemi içinde düzenleme ve fiziksel ve tinsel bir dünyanın mutlak bir ilkeyi çeşitli derecelerle nasıl gerçekleştirdiğini gösterme girişimi olarak ortaya çıkmaktadır.