Müzik Eseri Hırsızlığı Sorununa İstatistiksel Yaklaşım


ERDİŞ A. , KARDİYEN F. , BAKIR M. A.

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017