Spectacular Food-Drug Interaction: St. John’s Wort (Hypericum Perforatum)


KARAGÖZ M. F. , GEZMEN KARADAĞ M.

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri