Synthesis of calcium borohydride with the calcium salt and catalytic dehydrogenetion of boron hydride compounds


Boyuneğri T., KARABULUT A. F. , GÜRÜ M.

ECRES, 7 - 10 Ekim 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri