Sosyal Medya Kullanıcılarının Dijital Ayak İzi Farkındalığı


Creative Commons License

Taş A., Bülbül H. İ.

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.3, pp.205-2016, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz Bilgi teknolojilerinin çok fazla gelişim gösterdiği bu çağda kişiler internetteki hareketlerinden bir çıkarım elde edilebilecek şekilde izler bırakmaktadırlar. Dijital ayak izi sayesinde kişilikler, siyasi düşünceler ve potansiyel tüketim hareketleri vb. kişiye has özellikler tahmin edilebilmektedir. Sosyal  medya  kullanan  kişiler  paylaşımda  bulundukları  için  dijital  ayak  izi  farkındalığı konusunda daha hassas davranmak durumunda kalabilirler. Bu çalışmanın amacı sosyal medya kullanan kişilerin dijital ayak izi farkındalıklarının ne seviyede olduğunu tespit etmektir. Çalışma 231 kişiyle gerçekleştirilmiş ve 15 kişi sosyal medya kullanmadığı için analiz dışında tutulmuştur. Yapılan  analizler  sonucunda  katılımcıların  yüksek  oranda  farkındalıklarının  olduğu,  yaş  ve yaşanılan  yer  değişkenleri  için  bir  fark  bulunmadığı,  internette  geçirilen  süre  ve  bilgisayar kullanma yeterliliği değişkenleri açısından gruplar arasında bir fark olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Dijital Ayak İzi, Sosyal Medya, İnternet. Makale    Öz Bilgi teknolojilerinin çok fazla gelişim gösterdiği bu çağda kişiler internetteki hareketlerinden bir çıkarım elde edilebilecek şekilde izler bırakmaktadırlar. Dijital ayak izi sayesinde kişilikler, siyasi düşünceler ve potansiyel tüketim hareketleri vb. kişiye has özellikler tahmin edilebilmektedir. Sosyal  medya  kullanan  kişiler  paylaşımda  bulundukları  için  dijital  ayak  izi  farkındalığı konusunda daha hassas davranmak durumunda kalabilirler. Bu çalışmanın amacı sosyal medya kullanan kişilerin dijital ayak izi farkındalıklarının ne seviyede olduğunu tespit etmektir. Çalışma 231 kişiyle gerçekleştirilmiş ve 15 kişi sosyal medya kullanmadığı için analiz dışında tutulmuştur. Yapılan  analizler  sonucunda  katılımcıların  yüksek  oranda  farkındalıklarının  olduğu,  yaş  ve yaşanılan  yer  değişkenleri  için  bir fark  bulunmadığı,  internette  geçirilen  süre  ve  bilgisayar kullanma yeterliliği değişkenleri açısından gruplar arasında bir fark olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Dijital Ayak İzi, Sosyal Medya, İnternet. Makale  Öz Bilgi teknolojilerinin çok fazla gelişim gösterdiği bu çağda kişiler internetteki hareketlerinden bir çıkarım elde edilebilecek şekilde izler bırakmaktadırlar. Dijital ayak izi sayesinde kişilikler, siyasi düşünceler ve potansiyel tüketim hareketleri vb. kişiye has özellikler tahmin edilebilmektedir. Sosyal medya kullanan kişiler paylaşımda bulundukları için dijital ayak izi farkındalığı konusunda daha hassas davranmak durumunda kalabilirler. Bu çalışmanın amacı sosyal medya kullanan kişilerin dijital ayak izi farkındalıklarının ne seviyede olduğunu tespit etmektir. Çalışma 231 kişiyle gerçekleştirilmiş ve 15 kişi sosyal medya kullanmadığı için analiz dışında tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların yüksek oranda farkındalıklarının olduğu, yaş ve yaşanılan yer değişkenleri için bir fark bulunmadığı, internette geçirilen süre ve bilgisayar kullanma yeterliliği değişkenleri açısından gruplar arasında bir fark olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Dijital Ayak İzi, Sosyal Medya, İnternet. Makale Gönderme Tarihi: 09.12. 2020Makale Kabul Tarihi: 04.03.2021 Önerilen Atıf: Taş, A. ve Bülbül, H. İ. (2021). Sosyal Medya Kullanıcılarının Dijital Ayak İzi Farkındalığı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(3): 205-216.© 2021 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi.