Fiillerde Birleşik Kip ve Zaman Konusunun MEB 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabında Öğretilmesi Konusuna Yaklaşımlar


ERGÖNENÇ AKBABA D. , KILIÇER A.

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu (Prof. Dr. M.Fuad Köprülü Anısına), 17 - 18 Nisan 2017