Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Sosyoekonomik Durumları, Öğrenme Stratejileri ve Başarı-BaşarısızlıkYüklemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çankırı İli Örneği


EKİCİ F., ATASOY B.

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Turkey, 2 - 04 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes