İki Farklı Tipteki İnterval Antrenman Programlarının Aerobik, Anaerobik Güç, Vüçut Kompozisyonu, Solunum Fonksiyonları, Kan Lipitleri, Kan Basıncı Ve İstirahat Nabzı Üzerine Etkileri


GÜNAY M.

VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 1997

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye