Mekanokimyasal Yöntemle Bakır Floroborat Sentezi ve Karakterizasyonu


İPEK D., YILMAZ AYDIN D., GÜRÜ M.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016, ss.4492-4499

  • Sayfa Sayıları: ss.4492-4499