An Assessment on the Problems of Homeless, Seasonal Agricultural Workers, Refugees, Conditional Refugees and Syrians under Temporary Protection in the Context of the Covid-19 Pandemic


Creative Commons License

Doğan B. K., Pekasıl A. N.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.1, pp.275-292, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33417/tsh.770342
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.275-292
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Covid-19 pandemic, which affects public health, has severe consequences and many countries take strict measures to effectively struggle the pandemic. Among the precautions taken in this process, it is not known how the stay at home, which is an important step in struggling the pandemic, affects the vulnerable population not included in the social isolation environment. This study aims to focus on the impact of Covid-19 on vulnerable groups who are “unable to stay at home” and “leave their homes”, discuss the possible problems of vulnerable groups and highlight the growing inequalities about these groups. This study includes homeless people, seasonal mobile agricultural workers, conditional refugees, and Syrians under temporary protection from their homes. As a result; In order to eliminate the potential inequality, it is necessary to include these groups in the studies, to eliminate anxiety about these groups by taking into consideration the vulnerable groups in policies and services, and to discuss the effectiveness of the intervention with multidisciplinary teamwork.

Toplum sağlığını etkileyen Covid-19 pandemisinin ağır sonuçları olmakta ve pandemi süreciyle etkili mücadele etmek için pek çok ülke sıkı önlemler almaktadır. Bu süreçte alınan önlemler arasında, pandemiyle mücadelenin önemli basamağını oluşturan ‘evde kalma durumu’nun sosyal izolasyon ortamı içerisine alınmayan hassas nüfus gruplarını nasıl etkilendiği ise bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı; Covid-19’un “evde kalamayan” ve “evlerinden olan” hassas gruplar üzerinde etkisine odaklanarak grupların olası sorunlarını tartışmak ve artan eşitsizliklere dikkat çekmektir. Evde kalamayan evsizler ve mevsimlik gezici tarım işçileri; evlerinden olan mülteci, şartlı mülteci ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler çalışmanın kapsamına dâhil edilmiştir. Sonuç olarak; potansiyel eşitsizlik durumunun ortadan kaldırılabilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda bu gruplara yer verilmesi, Covid-19 sürecinde kırılganlaşan grupların politika ve hizmetlerde gözetilerek bu gruplara yönelik endişenin giderilmesi ve multidisipliner ekip çalışması ile müdahalenin etkililiğinin tartışılması gerekmektedir.