7 Sınıf Sosyal Bilgiler Türkçe Görsel Sanatlar ve Halk Kültürü Öğretim Programlarının Bütünleştirilmiş Program Yaklaşımı açısından İncelenmesi


GÜRGİL F. , ÇETİN T.

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 Nisan 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri