Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik durumları ve öğretim sürecinde karşılaştıkları problemlerin incelenmesi: Karma Araştırma Yaklaşımı.


YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 24 - 26 Nisan 2017