AKADEMİSYENLERİ REKREASYONEL AKTİVİTELERE MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KAŞRILAŞTIRILMASI Ankara İl Örneği


KUL M., TÜRKMEN M., BOZKUŞ T., AYDIN İ.

4. ULUSLARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, 22 - 24 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: No