Bir Kamu Kurumu İçin Arazi Tipi Araç Satın Alma Problemine Çok Kriterli Bir Yaklaşım Kararsız Bulanık Dilsel Model Önerisi


ÇAKIR M., DAĞDEVİREN M., KABAK M.

17. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2 - 04 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri