YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA NEOADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI


Creative Commons License

Gürler F., Öksüzoğlu B.

in: Yumuşak Doku Sarkomlarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Prof. .Dr. Ülkü Yalçıntaş, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.44-48, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.44-48
  • Editors: Prof. .Dr. Ülkü Yalçıntaş, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Orta ve yüksek riskli lokalize yumuşak doku sarkomlarında (YDS) standart tedavi geniş cerrahi

eksizyon ve radyoterapidir. Ancak optimal lokal tedaviye rağmen yüksek riskli ekstremite ve gövde

YDS’nin %50’sinde metastatik hastalık gelişmekte ve bu nedenle hayatlarını kaybetmektedirler. Metaanalizlerde

yüksek riskli ekstremite ve gövde YDS’de adjuvan sistemik tedavinin GSK katkısının %5-

10 olduğu bildirilmiştir. Çelişkili sonuçlara rağmen standart olmamakla birlikte yüksek riskli ve fit

hastalarda adjuvan doksorubisin+ifosfamid düşünülmesi önerilmektedir. Adjuvan tedavide doz yoğunluğunun

düşmesi nedeniyle perioperatif tedavi çalışmaları yapılmıştır. Hem konvansiyonel hem de çağdaş

risk belirleyici faktörlerle yüksek riskli gövde ve ekstremite YDS’de perioperatif kemoterapinin

katkısı mutlak planlanmış analizler ile olmasa da retrospektif değerlendirmeler ile gösterilmiştir. Retroperitoneal

sarkomlarda ise henüz yeterli veri bulunmamakla birlikte cerrahinin bölge itibari ile zorluğu

göz .nünde bulundurularak neoadjuvan kemoterapi seçenek olarak düşünülebilir.