Kuramsal ve Uygulamalı İşleyimsel Tasarım Eğitimi Sürecinin Dizgesel İşleyiş Ölçütleri Işığında Çözümlenmesi Üzerine Bir Yöntemsel Yaklaşım Önerisi


Çalgüner A.

Sanat & Tasarım Dergisi, vol.27, pp.109-129, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sanat & Tasarım Dergisi
  • Page Numbers: pp.109-129
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, İşleyimsel (Industrial) Tasarım özelinde tüm tasarım etkinliklerine uyarlanabilecek olan bir eğitim süreci çözümlemesi, ilgili alanyazından alıntılanan bulgu ve çıkarımların birer bileşen haline getirilmeleri ve aralarındaki etkileşim akışının tanımlanması yoluyla edinilen veriler ışığında anlamlı önermelerin ortaya koyulması yaklaşımı üzerinden yürütülmüştür. Çalışmanın özgün bulguları, tasarım süreci ile eğitime ilişkin yöntemsel aşamaların birbirlerinden bağımsız olarak ele alındıklarını göstermiştir. Bu durum, sezgisel / bütüncül kavrayışa dayandırılan tasarım eğitimi yaklaşımlarının genel anlamda çözümlemeci bir anlayışa eğilimli olarak yürütülmediğini ortaya koyar. Araştırma sonuçları, çözümleme sürecinin alt unsurları olan ayrıştırma ve bireştirme etkinliklerinin dizgesel işleyişe ilişkin ilke ve ölçütler doğrultusunda yürütülmesi yoluyla ve sezgisel kavrayışa yönelik unsurların bu süreçte birer bileşen olarak ele alınması koşuluyla, kuramsal ve uygulamalı tasarım eğitimi süreçlerinin içerikleri ve sınırları üzerine özelleşmiş tanımlar yapılabileceğini göstermektedir.