Radyolojik Özellikleri Ile Santral Dev Hücreli Granüloma:Retrospektif Bir Çalısma


AKAY G., GÜNGÖR K.

23. TDB KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017