Isıl İşlemlerin Cr Mo Esaslı Bir Çeliğin İşlenebilirliğine Etkisi


ÖZÇATALBAŞ Y.

10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 1 - 03 Ocak 2000

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri