Aydos Dağı (Ankara) Çevresinde Yayılış Gösteren Endemik Bitkiler Ve Tehlike Kategorileri


Uzunhisarcıklı M. E. , Güler M.

24. Ulusal Biyoloji Kongresi, Manisa, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2018, ss.102

  • Basıldığı Şehir: Manisa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.102

Özet

Amaç: Bu araştırma Aydos Dağı ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı Çankırı Şabanözü ilçesi ile Ankara’nın Çubuk ilçesi arasındaki sınır dağıdır. Davis’in kareleme sisteminde A3 karesi içerisinde yer almaktadır. Tespit edilen endemik taksonlar ve bunların IUCN tehlike kategorileri hakkında bilgi verilmiştir.

Gereç Ve Yöntemler: Aydos Dağında 2017-2018 yılları arasında arazi çalışmaları yapıldı. Toplanan örnekler herbaryum tekniklerine göre kurutuldu. Doğal ortamda resimleri çekildi ve önemli notlar alındı. Kurutulan bitkiler Flora of Turkey and East Aegean Islands’a göre teşhis edildi. Türkiye Bitkileri Listesi’ne göre güncel isimlerinin düzenlemeleri yapıldı.

Bulgular: Yüksek lisans tez konusu olan Aydos dağı florası halen çalışılmakta olup, tespiti yapılan 105 bitkiden 14’ü endemiktir. Endemizm oranı % 14,9’dir. Endemik taksonlar şunlardır:

Astragalus coodei D.F. Chamb & V.A. Matthews, Veronica thymoides P.H.Davis subsp. pseudocinerea M.A.Fisch, Achillea teretifolia Willd., Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp. aucheri (Boiss.) P.H.Davis & Kupicha, Hypericum kotschyanum Boiss., Galium lasiocarpum Boiss.) Sempervivum armenum Boiss. & A.Huet var. insigne (Muirhead) Karaer, Phlomis sieheana (Rech.f.), Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech.f., Thymus leucostomus Hausskn. & Velen, Verbascum lastamunicum Murb., Senecio cilicius Boiss., Erysimum sintenisianum Bornm., Crataegus x bornmuelleri Zabel ex K.I.Chr. & Ziel.

Sonuç: Aydos Dağı sınırları içerisinde yayılış gösteren bitkiler ve endemik 12 takson ile ilgili bilgiler verilerek tehlike kategorileri verilmiştir.