Okullarda Krize Müdahale Planlaması


Creative Commons License

Aksoy H. H., Aksoy N.

A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.36, pp.37-49, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalımada, kriz kavramının farklı kurumlar açısından ele alınmasının ortaya

çıkardıı farklılıktan hareketle ve alanyazından yararlanarak, okullar açısından kriz

kavramı ve temel özellikleri, krizlere etkili müdahale için okullarda gerçekletirilmesi

gereken hazırlık çalımaları üzerinde durulmutur. Çalımada Türkiye’de eitim

kurumlarında ortaya çıkan ve basına yansıyan örnekler aracılııyla da krize yol açan

nedenler üzerinde saptamalar yapılmıtır. Okul yönetimlerinin krizlere yönelik hazırlıklar

arasında bir krize müdahale takımı kurmak ve yetitirmek, müdahale planı hazırlamak ve

uygulamak için de hazırlıklı olmaları gerektii belirtilmitir. Bu hazırlıkların kurumlara

özgü boyutları olduu denli, genel ve tüm kurumlarca paylaabilecek ortak boyutları da

bulunmaktadır. Yine okulların krizlere müdahale planlaması ve uygulaması sırasında,

yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki planlama ve uygulamaları dikkate alan egüdümlü bir

çalıma göstermeleri de etkili bir kriz müdahalesi için zorunludur.