Yeni Bir Eğitim-Öğretim Yılına Başlarken; Kısalıklar ve Uzunluklar!.


Karaağaçlı M.

Other, pp.1-4, 2023

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2023
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Yeni Bir Eğitim-Öğretim Yılına  Başlarken;

Kısalıklar  ve  Uzunluklar!

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAAĞAÇLI*

 

 

Yeni  Öğretim Yılının  Kısalıkları!

Yeni  bir  eğitim-öğretim yılı  başlıyor.

Nasıl geçecek?

Kısa-uzun-yeterince uzun-çok uzun!

 

Yeni  bir  eğitim-öğretim yılı;

·       Dışımızda gördüğümüz ve  gerçeklik  dediğimiz şeyleri anlamak için kısa,

·       Gerçek evrensel  bilince sahip olabilmemiz  için kısa,

·       Bizi kuşatan dünyanın farkına vararak anlamak için kısa,

·       Siyasal yapının ulusal ve evrensel gerçek sorunları görebilmesi için kısa,

·       Piyasa ekonomisinin toplum lehine gelişmesi için kısa,

·       Sanat kesiminin yabancı hayranlığından kurtulabilmesi için kısa,

·       Tuttuğumuz takımın kondüsyon fakiri futbolcularının kötü futbolunu iyileştirmesi  için kısa,

·       Derslerimizi, sınıfımızı ve  okulumuzu  olduğu gibi fark ederek anlamak için  oldukça kısadır.

 

Ulusal Eğitimde  Öğrencilerin Kısalıkları!

Ulusal  eğitimin istatistikleri ve  rakamları sınıfa  yani  eğitim-öğretim  ve değerlendirme  süreçlerine  yansımaları  rakamsal   büyüklükler  kadar ilgi çekici, böbürlenici  ve   gurur verici değil!

 

Çünkü;  öğrenciler  açısından duruma  bakıldığında;

·  Kimse  okula  gitmek  istemiyor.

·  Kimse ders çalışmak istemiyor.

·  Kimse  kitap okumak istemiyor.

·  Öğrenciler kopya  ve internet  aşırmalı ödevlerle derslerden  geçiyorlar.

·  Bireysel farklar dikkate alınmıyor.

·  Derse dinlemeye gelen kişi olarak öğrenci görülüyor.

·  Öğrenciler test ve tost arası bir yaşam biçimine  mücbir kalıyorlar.

·  Kalabalık  öğrencili  sınıflar sorunu devam ediyor.

·  Taşımalı  eğitimde  nitelik sorunu  hiç dikkate alınmıyor.

·  Yıllardır eğitim bilimleri ilgililerince ve ulusal eğitim  yetkelerince  sıkça  söylenen ama  bir türlü yapılaman eğiti-öğretimde bireysel farklar gözardı ediliyor. Oysa  her öğrenci “ben ayrı ve özel bir bireyim”  diyor.

·  Öğrenciler yeteneklerine göre eğitim-öğretim  alamıyor.  Oysa  her öğrencinin “kendine özgü yetenek ve değer yargılarının olduğu göz ardı ediliyor.

·  Sınıf ve okul yönetim ve sorunlarının çözümüne  “öğrenciler katılmıyor.”

·  Ödevlerin kaldırılması gibi garip bir uygulama sınıfta  işlenen  konularla  ilgili  öğrencilerin tekrar  ve  pekiştirme işlevi yapamamalarına neden oluyor. Eğitbilim literatüründe ödev  yerine “destekleyici çalışma” kullanıldığı dikkate  alındığında, öğrencilere  ve velilere  şirin gözükme gösterili  “ödevleri kaldırmanın  ve  öğretmenlere öğrencilere ödev vermeyin!” popülizminin kime neye hizmet  ettiği daha  somut anlaşılır.

·  Sınıf ve  okul  iletişimin psikolojik ve  sosyal yapısından  kaynaklanan  iletişim engelleri öğrencilerin sınıfa  ve okula  rahat gelme ve  derslere katılma iklimini zedeliyor.  Sert  üsluplu iletişime öğrenci;  “beni azarlayıp bağırmadan önce ne yapmak istediğimi anlamaya çalışın”  diyor.

·  23  Nisan,  19 Mayıs,  30 Ağustos ve 29 Ekim  gibi ulusal  birlik ve beraberlik  adına  coşkuyla kutlanması gereken günler,  eski  heyecanında  ve ilgisinde   kutlanmıyor.

·   Öğrencilere   “ulusal bilinç” yeterli, tutarlı  ve duyarlı olarak  verilmediğinden  23  Nisan,  19 Mayıs ve 29 Ekim  gibi ulusal  bayramlara katılması  istenen öğrenciler “niye ben?” diye soruyorlar.

 

Öğrenciler  eğitim-öğretim süreçlerinde eğitimin  toplumsallaştırma işlevini sağlayacak  gerçek yüzyüze  hareketli ve dayanışmacı sosyalleşmeler yerine: bilişim ortamlı  antisosyal medya  araçlarından   beğeni medetleri umuyorlar.

 

Ulusal Eğitimde  Öğretmenlerin Kısalıkları

Yeni  bir  eğitim-öğretim yılı başlarken; Ulusal  eğitimde  öğretmenler  açısından duruma  bakıldığında  aşağıdaki görünüm ortaya çıkmaktadır:

·   Öğretmenlerin okula aidiyetlerinde yönetimlerin tutumlarından kaynaklı ciddi  ilgisizlikler  gözleniyor.

·  Öğretmenlerin okula dolayısıyla  MEB habitifine aitlikleri sorunlu bulunuyor.

·  Öğretmenlerin sosyo-ekonomik  yaşam koşulları gün  geçtikçe  zorlaşıyor.

·  Kalabalık öğrencili okullar ve sınıflarda öğretmenlerden tek  beklenti; “sınıfı susturmak/gürültü yapmasını  önlemek” olarak görülüyor.

·  Öğretmenlerin adına mesleki  kariyer basamakları  denen ama  bütünsel niyet  ve  uygulamada   kast sistemi işlevinde  olan aday  öğretmen, uzman öğretmen  ve  başöğretmen  ayrımı öğretmenlerin  ders  ve  meslek aidiyetlerini daha  şimdiden olumsuz  etkilediği  gözleniyor.

14 Şubat 2022’de  31750 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe  giren Öğretmenlik Meslek Kanunu (Kanun No. 7354) Aday Öğretmen, Uzman Öğretmen ve Başöğretmen mesleki kariyer basamaklarındaki düzenlemeleri kapsıyor.  

Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemek olarak tanımlansa da ve ilk  başta eğitim,  çalışma,  mesleki yükselme odaklı  gibi  görülse  de  zamanla bu girişimin  öğretmenler  arasında  ayrımcılığa ve kast  sistemli kapalı uygulamalara  dönüşeceği  öngörülüyor (TBMM, 2022).

 

Oysa, Yeni  Öğretim Yılı Nitelikli Eğitim-Öğretimde  Uzundur!

Yeni  bir  eğitim-öğretim yılı başlarken; süreç olarak;

·       Önce kendimizle  barışabilmemiz  için  bir fırsat olarak  uzun,

·       Dürüst, saygıdeğer ve kendimizle dost olabilmemiz için uzun,

·       Değişimlere  açık  olmaya  başlamış olmak için  uzun,

·       Kendi  değişimimizin  farkında olabilmek için uzun,

·       Sorgulayan,  merak eden  ve  bir şeyler yapmak için  de oldukça  uzundur.

 

Gerçekten de yeni  öğretim yılı;

·       Yarım işlerimizi tamamlamak için yeterince uzun,

·       Utangaçlığımızı yenmek için yeterince uzun,

·       Hırslarımızı  kendimiz, okulumuz ve yaşadığımız  yerler  için üretkenliğe ve  girişimciliğe  dönüştürmek için yeterince uzun,

·       Büyük bir resmin  çalışkan ve üretken  bir parçası olabilmek için de  yeterince uzundur.

 

Yeni  Öğretim Yılı Yasalara  Uygun Parasız ve Eşitlikçi Eğitim  İçin Çok Uzundur!

Yeni  bir  eğitim-öğretim yılı başlarken;  sosyal kapsayıcılık ve erişilebilirlik değişkenleri  açısından evrensel, ulusal, yasal, hukuki ve insani  metinlerin yaşama  geçmesi için çok uzundur.

 

Aşağıdaki yasal güzellemeler (!)  bu  yargının  somut ipuçlarını  verir  niteliktedir:  

 

·       İnsanlığın Magna Carta’sı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre eğitim-öğretim pratikleri için çok uzundur (Birleşmiş Miletler, 1948).

·       A n a y a s a’da  yer  verilen “herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin” eşittir süreçleri için  çok uzundur (T.C. ANAYASASI,1982).

 

·       1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu’’nda yer alan eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin Türkiye Eğitim Coğrafyasını kapsayıp  kucaklaması için çok uzundur (MEB,1973).

 

·       Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda  yer  bulan, “hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefinin   gerçekleşmesi için çok uzundur (TIHEK, madde 1; 2016).

 

·       On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)  kapsamında  yer bulan” ailenin sosyoekonomik düzeyinin çocuğun alacağı eğitimin kalite ve türünü belirlemekte kritik öneme sahiptir”  ilkesinin  yaşama  geçmesi için çok uzundur (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018).

 

·       Paralı  ve ticaretci  eğitim-öğretimden sosyal ve  kapsayıcı eğitim-öğretime geçiş için  çok uzundur (Karaağaçlı, 2023).

 

Sonuçta Kısa-Uzun  Yeterince Uzun Yeni Bir  Öğretim Yılı  Başlıyor!

Sözün  sonunda sonuçta; yeni bir öğretim yılı başlıyor.  

Nasıl Geçecek?

Kısa-uzun-yeterince uzun-çok uzun!  melankolisi yaparken;

 

·       Bu dünyada en önemli  şeyin “sen” “kendin” “kendimiz” olduğunu  düşündüğümüz sürece kısa,

·       Sadece sınav haftalarında   ders notları alışverişine  dayalı  arkadaşlıklar için kısa,

·       Tembel ve  edilgen  anlayışla  yaşadığımız sürece uzun

·       Her şeye kızdığımız sürece  uzun,

·       Yeni öğretim yılını, öğrenmeyi, zamanı  ve  hayatı  anlamlı bulabilmek için  yeterince uzun,

·       Ormanları  sevmek, korumak için yeterince uzun,

·       Buzdolaplarımızı ve pencerelerimizi açtığımızda bir orman gibi yeşil  görebilmek için yeterince uzun,

·       Kendimizi, derslerimizi, sınıfımızı, okulumuzu ve  toplumumuzu  olması gerektiği gibi bilimsel ve teknolojik değişimlere açmak için de  yeterince uzun ve

·       Sosyal  kapsayıcı   eğitim-öğretim coğrafyası için çok uzun geçecektir.

 

Yeni Bir  Öğretim Yılı  Başlarken Bir Dilek

Yeni  bir  eğitim-öğretim yılı başlarken; süreç olarak; öğrencilere,  öğretmenlere, velilere, yöneticilere ve çalışan tüm personele birlikte zamanın iyi değerlendirildiği  bir yıl  olsun.

 

Yeni  bir  eğitim-öğretim yılı başlarken; verilen emeklerin  ve dökülen haklı  alın terlerinin  karşılıklarının alındığı,  hoşnutlukların ve başarıların arttığı yeni bir öğretim yılı olsun

 

Kaynaklar

Birleşmiş Milletler. (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. "Universal Declaration Of Human Rights. Birleşmiş Milletler. 10 Aralık 1948. Ss. 71-77.

 

Karaağaçlı, M. (2023).Neo-Özneli Siyasa’nın Derinleştirdiği Eşitsizlikler! Tebeşir Mektepli Gazete Bülten. Sayı:30, Ağustos 2023. http://www.mektepligazete.com. Ss.29-41.

 

T.C. Anayasası (1982) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Ankara: TBMM. 2709 Sayılı Kanun, 7.11.1982.

 

TİEK  (2016).Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu.  Kanun  No:6701,  Resmi Gazete  No: 29690.

 

TBMM. (2022). Öğretmenlik Meslek Kanunu (Kanun No: 7354). Resmi Gazete. 14 Şubat 2022. Sayı No: 31750.

 

______________

İletişim  ve  Erişim

*Dr.  Öğr. Üyesi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, EBB Öğr. Üyesi.

e-posta         : mkara@gazi.edu.tr  
Web         (1): w3.gazi.edu.tr/~mkara 

Web         (2): https://avesis.gazi.edu.tr/mkara

Web         (3): www.yurtspor.com

Web         (4): www.mektepligazete.tebeşir

Web         (5): www.mektepligazete.bülten

Facebook  (1): Kirizma
Facebook  (2): Mustafa Karaağaçlı
Twitter         : M_Karaagacli_
İnstagram    : mustafakaraagacli1