Tıbbi Atıkların Yönetimi, Toplanması, Taşınması ve Bertarafında Yerel Yönetimler Tarafından Uyulacak Esaslar


AYDOĞDU İ. B. , ÇOBANOĞLU N.

I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Eylül 2006, ss.17-35

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.17-35