PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMA SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİNKARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER


Kaya E., SERT ÇIBIK A.

3.ULUSLARARASI AKADEMİK ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 14 - 15 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri