Nadir Bir Olgu Sol Adrenal Glandda Matür Retroperitoneal Teratom


Yazılıtaş D., YAZICI O. , ÖZDEMİR N., Erdem G. U. , Demirci N. S. , Bozkaya Y., ...Daha Fazla

21. Ulusal Kanser Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye