Experiences and Perceptions of Transitional Care for Children and Young Adults with Chronic Disease: A Metasynthesis Study


Güneş Şan E., Yıldız S., Altay N., Kılıçarslan Törüner E.

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Problem: Geçiş bakımında yaşanılan yetersizlikler çocuklarda mortalite ve morbiditeye sebep olabilir. Çocukların ve genç yetişkinlerin (AYA) geçişe ilişkin bakış açılarını anlamak, etkili geçiş hazırlığı geliştirebilmek  için önemlidir.

Amaç: Bu çalışma kronik hastalığa sahip olan çocuk ve genç yetişkinlerin geçiş deneyimlerine ilişkin daha kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. 

Yöntem:  Literatür taramasında “child”, “pediatric”, “adolescent”, “transition care”, “transition to adult care”, “transitional care” , “chronic illness” ,“chronic disease” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Çalışmada PubMed, MEDLINE, Sage Journal, Scopus, Clinical Key veri tabanlarında yayımlanan 5997 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri 2012-2022 yılları arasında İngilizce yayınlanmış, örneklemini 2 2012-2022 yılları arasında yayınlanan 25 yaş altında olma Türkçe ya da Ingılızce dılde taşıyan ve 2012-2022 tarihleri arasında yayınlanmış 21 nitel çalışma eklenmiştir. Mevcut literatür metasentez yöntemlerinden tematik sentez yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada Walsh ve Downe’nin (2005) geliştirdiği meta-sentez aşamaları temel alınmıştır.  Çalışmalar incelenerek tema, kod ve frekans tabloları oluşturulmuştur. 

Bulgular: Çalışmalar sentezlendikten sonra 3 ana temaya ulaşılmıştır. “Geçişe neden olan engeller”, “geçişi kolaylaştıran faktörler”, “geçiş bakımını iyileştirilme önerileri”dir. 

Sonuç: Kronik hastalığı olan çocuk ve genç yetişkinlere yönelik bireyselleştirilmiş, esnek, bağımsızlığı ve işbirliğini teşvik edici, destekleyici, kültürel yapıya uygun, yeterli hazırlık sürecinin olduğu geçiş bakımı programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.