Relationship between Functional Exercise Capacity and Peripheral Muscle Strength in Interstitial Lung Disease Patients with Acute ExacerbationsAkut Alevlenen İnterstisyel Akciğer Hastalarında Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ile Periferik Kas Kuvveti Arasındaki İlişki


KARADALLI M. N. , BOŞNAK GÜÇLÜ M. , CAMCIOĞLU B., DÜNDAR Z. P. , KÖKTÜRK N. , TÜRKTAŞ H. Ş.

Türk Toraks Derneği !8.Yıllık Kongresi, 1 - 05 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri