Cephelerde Yangından Korunma Önlemleri


ALTINDAŞ S., DEMİREL F.

TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes