Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları Tasarlarken Hangi Değişkenleri Kullanmalıyız


GÜYER T. , URSAVAŞ Ö. F. , ÇEBİ A.

9nd International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015), 20 - 22 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri