Ulusal Kistik Fibrozis Ka yıt Sisteminde Ka yıtlıKronik Ka raciğer Hastalığı olan KistikFibrozisli Hastaların Klinik Özellikleri


ŞİŞMANLAR EYÜBOĞLU T. , DOĞRU ERSÖZ D., ÇAKIR E., ÇOBANOĞLU F. N. , PEKCAN S., CİNEL G., ...Daha Fazla

22. TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI, 10 - 14 Nisan 2019