ORTA DÖNEM TÜRK DESTANLARINDA KADIN: BATTALNÂME ÖRNEĞİ


YÜCEL ÇETİN A.

2 Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 7 - 08 Aralık 2018, ss.1007-1020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.1007-1020