F. H. Bradley Etiği: ”Durumum ve Ödevleri”


Koç E.

ASOS JOURNAL, no.67, pp.12-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ASOS JOURNAL
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.12-24
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

F.H. BRADLEY’s ETHICS: “MY STATION AND ITS DUTIES’’

Abstract

F.H. Bradley's Ethical Studies is the most Hegelian of his writings. In his Ethical Studies, he describes a type of perfectionist account of morality that is articulated in terms of the concept of self-realisation. This doctrine is also called the ethics of self- realisation. Bradley’s conception of ‘My station and its Duties’ makes the meaning of self-realisation clear. He holds that each person has a place and func-tion in society; his duties relate to his station in life. He can realize his self only by performing his duties relating to his station in society. According to Bradley, the highest good is self realisation.. Self-realisation is not possible apart from society. He said in his work,’’ ….We have found ourselves when we have found our station and its duties, our function as an organ of the social organism.

Keywords: Self-realisation, My station and its Duties, Ideal Self, Social Organism.

Öz

F.H. Bradley'nin Ahlâk İncelemeleri, çalışmalarının en Hegelcisidir. Ahlâk İnce-lemeleri'nde o ''kendini-gerçekleştirme'' kavramı açısından ifade edilen bir tür yet-kinlikçi ahlâk açıklaması sunar. Bu doktrin aynı zamanda ''kendini gerçekleştirme'' etiği olarak adlandırılabilir. Bradley'nin ''Durumum ve Ödevleri'' kavramı ''kendini gerçekleştirmenin'' anlamını açık hale getirir. Bradley, her kişinin toplum içinde bir yer ve işleve sahip olduğunu kabul eder; onun ''ödev''leri yaşamındaki ''durum''u ile ilişkilidir. O, kendini yalnızca toplum içindeki durumu ile ilişkili ödevlerini yerine getirmek suretiyle gerçekleştirebilir. Bradley’e göre en yüksek iyi kendini gerçekleştirmedir..Kendini gerçekleştirme, toplumdan ayrı mümkün değildir. Brad-ley eserinde şöyle söyler: “Biz sosyal organizmanın bir organı olarak durumumuzu ve ödevlerini, işlevimizi bulduğumuzda kendimizi bulduk.’’

Anahtar kelimeler: Kendini Gerçekleştirme, Durumum ve Ödevleri, İdeal Ben, Sosyal Organizma.