Hemodiyaliz hastalarında üç tabakalı yapay greft ile arteriovenöz fistül son seçenek olabilir


ÖZER A., ZOR M. H.

TÜRK KAL VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 15. KONGRESİ, 26 - 29 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text