Hemodiyaliz hastalarında üç tabakalı yapay greft ile arteriovenöz fistül son seçenek olabilir


ÖZER A. , ZOR M. H.

TÜRK KAL VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 15. KONGRESİ, 26 - 29 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri