Sapelli Odununda Uygulanmış Bazı Verniklerin Aşınma ve Çizilme Direncinin Belirlenmesi


SÖĞÜTLÜ C. , ÖZTÜRK Y. , DÖNGEL N. , OKÇU S.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017