Aşırı madde kayıplı dişlerin feldspatik cam seramik cad-cam blok ile restorasyonu- vaka raporu


Creative Commons License

Çelik A., Bala O., Dağdelen Ahısha C., Akgül S., Üçtaşlı M. B.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği Kış Sempozyumu ve Anabilim Dalları Toplantısı, Adana, Turkey, 17 - 18 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract


 Restoration of teeth with excessive material loss with feldspathic glass-ceramic cad-cam block - case report

 

Ayşenur ÇELİK1, Cansu DAĞDELEN AHISHA1, Sinem AKGÜL1, Oya BALA1, Mine Betül ÜÇTAŞLI1

                                 Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Operative Dentistry, Ankara        

Bişkek Cd.(8.Cd.) 1.Sk. No:4 06490 Emek- ANKARA

 

Aim

 

The aim of this case report is to evaluate the clinical success of indirect overlay restorations applied to mandibular and maxillary molars with large material loss using a CAD-CAM block.

 

Case report

 

As a result of the clinical and radiological examination performed in an 18-year-old female patient who applied to the Gazi University Faculty of Dentistry Department of Operative Dentistry Clinic with the request to replace her existing restorations, it was watched that temporary glass ionomer (Nova Resin, Imicryl, Konya, Turkey) restorations were found in her teeth 16-36-46. It was decided to perform an indirect overlay restoration of the teeth using a CAD-CAM blocks (IPS e.max CAD, A2, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). The undercoats on the teeth were removed with the help of a diamond bur and their preparations were carried out. Subsequently, digital scanning of the prepared teeth was performed with a CAD-CAM scanner (Cerec Omnicam 2, Dentsply Sirona, USA) by placing a retraction floss around the teeth. After the restorations were designed in computer environment, the restorations were prepared using CAD-CAM blocks. After the intraoral controls of the restorations, cementation was performed with self-adhesive resin cement. The occlusal relationship was checked, the patient was informed and followed up.

 

Clinical considerations

 

Indirect overlay restorations made using the CAD-CAM system constitute an alternative treatment option to more complicated prosthetic approaches, as it saves time by protecting the remaining tooth tissue as well as meeting the functional and aesthetic needs of the patient.

 

Keywords: Large material loss, indirect restoration, self-adhesive resin cement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşırı madde kayıplı dişlerin feldspatik cam seramik cad-cam blok ile restorasyonu- vaka raporu

 

Ayşenur ÇELİK1, Cansu DAĞDELEN AHISHA1, Sinem AKGÜL1, Oya BALA1, Mine Betül ÜÇTAŞLI1

                                     Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD, Ankara             

Bişkek Cd.(8.Cd.) 1.Sk. No:4 06490 Emek- ANKARA

Amaç

 

Bu vaka raporunun amacı aşırı madde kayıplı alt ve üst çene molar dişlere CAD-CAM blok kullanılarak uygulanan indirekt overlay restorasyonların klinik başarısını değerlendirmektir.

 

Vaka raporu

 

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı kliniğine mevcut restorasyonlarının değiştirilmesi talebiyle başvuran 18 yaşındaki kadın hastada yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucu 16-36-46 numaralı dişlerinde geçici cam iyonomer (Nova Resin, Imicryl, Konya, Turkey) restorasyonların olduğu görüldü. Dişlere CAD-CAM blok (IPS e.max CAD, A2, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) kullanılarak indirekt overlay restorasyon yapılmasına karar verildi. Dişler üzerinde bulunan andırkatlar bir elmas frez yardımıyla kaldırılarak, preparasyonları gerçekleştirildi. Takiben, dişlerin etrafına retraksiyon ipi yerleştirilerek CAD-CAM tarayıcı (Cerec Omnicam 2, Dentsply Sirona, USA) ile prepere edilen dişlerin dijital taraması yapıldı. Restorasyonların bilgisayar ortamında tasarımı yapıldıktan sonra, CAD-CAM blok kullanılarak restorasyonlar hazırlandı. Restorasyonların ağız içi kontrollerinden sonra self adeziv rezin siman (RelyX U200, 3M ESPE) ile simantasyonları gerçekleştirildi. Oklüzal ilişki kontrol edilerek hastaya bilgilendirme yapıldı ve takibe alındı.

 

Klinik sonuçlar

 

CAD-CAM sistem kullanılarak yapılan indirekt overlay restorasyonlar, hastanın fonksiyonel ve estetik ihtiyaçlarını karşılaması yanısıra kalan diş dokusunun koruması, zamandan tasarruf sağlaması nedeniyle daha komplike protetik yaklaşımlara alternatif bir tedavi seçeneğini oluşturmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Fazla madde kaybı, indirekt restorasyon, self adeziv rezin siman.