Uygulamalı Moleküler Teknikler Kursu, Western Blot Uygulaması


BUDAK H., SEPİCİ DİNÇEL A. , GÖNÜL N., ÇAKIR Ş. N.

Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017, 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, 19 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri