Matematiksel Kavramlara ait Tanımların Geometrik Muhakeme Sürecindeki Rolü


KAPLAN H. A. , GÜLKILIK H. , ÇEVİKBAŞ M., EMÜL N.

XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye