Periton diyalizi hastalarında biyoimpedans analizi parametreleri ile sol ventrikül hipertrofisi arasındaki ilişki


ERTEN Y., İNAL S., ÖNEÇ K., Ataş N., ULUSAL OKYAY G., YAYLACI Ç., ...More

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey