Acar Tek N. Çelebi F, Önen D, Şanlıer N. Lenf Ödem Tanısı Almış Mastektomili Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.


TEK N. , ÖNEN D. , AYYILDIZ F.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik, 4-8 Nisan 2012, (Kongre kitabı sayfa no:238-239)., 4 - 08 Nisan 2012