Stamp Tekniği ile Okluzal Rehabilitasyon-Olgu Raporu


Creative Commons License

Dağdelen Ahısha C., Üçtaşlı M. B.

8th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, no.1.baskı, pp.49-52, 2022 (Conference Book)

Abstract

Bir restorasyonun temel amaçları; dişin şekli, işlevi ve oklüzyonunun rehabilitasyonudur. Stamp
tekniği ile posterior direkt kompozit rezin restorasyonlarda hassas oklüzal topografi kolayca elde
edilebilirken vertikal bite rekonstrüksiyonuda sağlanır. OLGU1 Kliniğimize başvuran 20 yaşında erkek
hastanın yapılan intraoral muayenesinde 37 nolu dişinde oklüzal ve bukkal pitde çürük varlığı tespit
edildi. Oklüzal bölgenin stamp tekniği ile restore edilmesine karar verildi. İlgili diş rubber dam ile izole
edildikten sonra vazelin ayırıcı ajan olarak diş yüzeyine uygulandı. Akışkan kompozit rezin (i-FLOW
N, i-dental, Litvanya) oklüzal yüzeye uygulandıktan sonra bond fırçası hafifçe yüzeye yerleştirildi ve
görünür ışık ile polimerize edildi ve dişin okluzal yüzeyinden uzaklaştırıldı. Daha sonra okluzal
yüzeydeki çürük temizlenip sınıf I kavite hazırlandıktan sonra mine yüzeyine 30 saniye %37’lik fosforik
asit uygulandı, yıkandı ve hafif hava ile kurutuldu. Takiben kavite sınırları dahilinde diş yüzeyine
universal adeziv sistem (Tetric N-Bond, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) uygulandı ve görünür
ışık cihazı (Elipar Freelight 2, 3M ESPE St. Paul. MN, ABD) ile 10 saniye polimerize edildi. Kaviteye
nano-seramik kompozit rezin restoratif materyal (Specktra ST-HV,Dentsply Sirona, ABD) tabakalama
tekniği ile yerleştirildi. Her tabaka 20 saniye süre ile görünür ışık ile polimerize edildi. En üst okluzal
yüzeye yerleştirilen kompozit tabakası polimerize edilmeden üzerine teflon band yerleştirildi ve
hazırlanmış olan “Stamp” oklüzal yüzeye şekil vermek amacıyla kaviteye hafifçe bastırıldı ve kompozit
rezin polimerize edildi. Polisaj kompozit lastikleri (POGO, Dentsply Sirona, ABD) ile yapıldı. OLGU2
Kliniğimize başvuran 25 yaşında kadın hastanın yapılan intraoral muayenesinde 47 nolu dişinde oklüzal
çürük varlığı tespit edildi. 1. Olguda olduğu gibi stamp tekniği kullanılarak restorasyon gerçekleştirildi