E-Learning Environments and Learning Analytics


Somyürek S., Güyer T., Atasoy B., Ünal M.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.14, no.3, pp.327-336, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Bilişim Teknolojileri Dergisi
  • Journal Indexes: Applied Science & Technology Source, Computer & Applied Sciences, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.327-336
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

As highlighted in the 2020 Horizon report, one of the concepts that have been handled to design effective learning environments is learning analytics. Although learning analytics has only a decade of history in the field of instructional technologies, it is thought to be at an early stage of development. Many interdisciplinary knowledge and skills such as educational sciences, statistics, mathematics, machine learning, and software engineering needed to use learning analytics. This study aims to reveal the potential of learning analytics in terms of e-learning environments and trying to ensure greater recognition by instructional designers and practitioners. In this context, the scope of learning analytics, its application areas and stages are explained. Additionally, indicators, data sources and some tools and systems are presented. The learning analytics process model and the learning panels that offer learning analytics are summarized. Finally the concepts of security, ethics, and standardization around learning analytics and the limitations in the relevant studies are discussed.

2020 yılı Horizon raporunda da vurgulandığı üzere, son yıllarda etkili öğrenme ortamları tasarlamak için ele alınan kavramlardan biri de öğrenme analitikleridir. Öğretim teknolojileri alanında, öğrenme analitiklerinin 10 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen henüz gelişiminin erken aşamalarında olduğu düşünülmektedir. Öğrenme analitiklerinin kullanılabilmesi için eğitim bilimleri, istatistik, matematik, makine öğrenmesi ve yazılım geliştirme gibi disiplinler arası pek çok bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrenme analitiklerinin e-öğrenme ortamları açısından potansiyelini ortaya koyarak öğretim tasarımcıları ve uygulayıcılar tarafından daha fazla tanınmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrenme analitiklerinin kapsamı, uygulama alanları ve aşamaları açıklanmaktadır. Ayrıca, öğrenme analitiklerinde kullanılan göstergeler, veri kaynakları, araç ve sistemler sunulmaktadır. Öğrenme analitiği süreç modeli ile öğrenme analitiği sunan öğrenme panellerinin kullanımı özetlenmektedir. Son olarak, bu konudaki güvenlik, etik ve standartlaşma kavramları ile ilgili çalışmalardaki sınırlıklar tartışılmaktadır.