DİL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


Ergenekon S. , Kılıç H.

THE FIFTH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGERSS , Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Öğrenci özerkliği, dil öğrenme sürecindeki öneminden dolayı araştırılmaktadır. Öğrencilerin tüm özerklik geliştirme araçlarıyla tanıştırılması, hedef dil İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi kapsamında ilk ve en çok güvenilen kaynağı oldukları için öğretmenlerin elindedir. Ancak eğitim veren öğretim görevlilerinin öğrenci özerkliği konundaki görüşlerine yer veren çok az çalışma bulunmaktadır. Bu araştırma, özel bir üniversitenin hazırlık okulunda derse giren öğretim elemanlarının öğrenci özerkliği konusundaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Veriler Camilleri tarafından geliştirilen anket ile toplanmıştır. Araştırmanın geçici sonuçları öğretim elemanlarının öğrenci özerkliğine genel olarak tarafsız ve kısmen olumlu yaklaşım gösterirken öğrencilerin karar verme sürecine dâhil edilmesine karşı tarafsız ancak kısmen olumsuz yaklaştıklarını göstermiştir. Veri toplama süreci devam ettiğinden araştırmanın nihai sonuçları değişik gösterebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Özerkliği, Özerk Öğrenme, Dil Öğrenimi, Öğretmen İnanışları.