İklimle Uyumlu Cephe Sistemlerinin Gelişimini Enerji Etkin Tasarım Bağlamında İncelenmesi


Creative Commons License

GÜNER C., AYÇAM İ., GÖKŞEN F.

International Architectural Research Symposium (ReseArch’xx20), Karabük, Turkey, 18 - 21 November 2020, vol.1, no.1, pp.39-41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-41
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Facades, which have an important share in the energy performance of buildings, should be designed to provide the necessary flexibility in terms of energy flow and thermal comfort. While the application of climate compatible building facade which supports this approach allows a significant decrease in building energy use, and CO2 emissions, it offers a promising alternative for sustainability. Climate-adaptive building facades offer a high potential to reduce the energy demand for lighting and space conditions, embodying the paradox of combining the complementary aspects of passive design with active technology. It also makes positive contributions to indoor air quality and thermal and visual comfort. This study aims to analyze how the climate-compatible, high-performance, advanced facade systems have developed in the process from 2010 to the present, through office buildings, which are among the structures with the highest energy consumption. 

Binaların enerji performansında önemli bir paya sahip olan cepheler, enerji akışı ve termal konfor açısından gerekli esnekliği sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu yaklaşımı destekleyici nitelikte olan iklimle uyumlu bina kabuğu uygulaması, bina enerji kullanımının ve CO2 emisyonlarının önemli derecede azalması için fırsat sağlarken, sürdürülebilirlik için de umut verici bir alternatif olmuştur. İklimle uyumlu bina kabukları, pasif tasarımın tamamlayıcı yönlerini aktif teknoloji ile birleştirme paradoksunu somutlaştırarak, aydınlatma ve mekan koşullarında gereken enerji talebini azaltmak için yüksek bir potansiyel sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; iklimle uyumlu, yüksek performanslı, gelişmiş cephe sistemlerinin 2010 yılından günümüze kadar ki süreçte nasıl gelişim gösterdiğini, kullanım yoğunluğu nedeniyle enerji gereksinimi ve paralelinde enerji tüketiminin oldukça fazla olduğu yapılardan olan ofis binaları üzerinden incelemektir.