Proteaz Enziminin Bacillus megaterium Bakterisinden Saflaştırılması ve Karakterizasyonu