COVID-19 Epidemiology in our Country and the World


Buran D. , Uğraş Dikmen A.

TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.48-55, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.48-55

Abstract

COVID 19 was seen for the first time in Wuhan, China on 31 December 2019. The epidemic spread to other countries in the Far East in a short time. The virus has started to appear in the Americas, Europe and Africa in a short period of time. The virus was then seen for the first time in Turkey on March 11. The virus has spread throughout World countries so rapidly that, the World Health Organization (WHO) announced a pandemic in March 2020. Transmission mainly occurs via close contact through respiratory droplets. Another way of transmission is indirect (secondary) form; which occurs by touching a contaminated surface and then touching person’s eyes, nose, or mouth. In this process, some groups such as elderly people, healthcare workers and people with comorbidities are more risky in terms of outbreak. In the world and our country where the number of infected people and deaths are increasing every minute, control of the virus has not been fully achieved. As of the end of December 2020, there were over 80 million cases and nearly 2 million deaths in the world due to the epidemic. COVID-19 is a serious global public health problem. Therefore, it is important to adhere to individual and social measures. In this article, the source, transmission pathways, clinical characteristics, risk groups and epidemiology of COVID-19 are examined.

COVID 19, ilk kez 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görüldü. Salgın kısa sürede uzak Doğu’daki diğer ülkelere yayıldı. Virüs kısa süre içinde Amerika, Avrupa ve Afrika’da görülmeye başladı. Virüs daha sonra Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görüldü. Virüs dünya ülkelerine o kadar hızlı yayıldı ki, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mart 2020’de bir pandemi ilan etti. Bulaşma esas olarak solunum damlacıkları ve yakın temas yoluyla olmaktadır. Başka bir bulaşma yolu dolaylı (ikincil) formdur; kirlenmiş bir yüzeye dokunarak ve daha sonra kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına dokunmasıyla oluşur. Bu süreçte yaşlılar, sağlık çalışanları ve komorbiditeleri olan kişiler gibi bazı gruplar salgın açısından daha risklidir. Enfekte kişi sayısının ve ölümlerin her geçen dakika arttığı dünyada ve ülkemizde virüsün kontrolü tam olarak sağlanamamıştır. Aralık 2020 sonu itibariyle, salgın nedeniyle dünyada 80 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 2 milyon ölüm vardır. COVID-19 ciddi bir küresel halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle, bireysel ve sosyal önlemlere uymak önemlidir. Bu yazıda COVID-19’un kaynağı, bulaşma yolları, klinik özellikleri, risk grupları ve epidemiyolojisi incelenmiştir.