Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Anksiyetede Etkili Bir Teknik: Çözüm Odaklı Yaklaşım Temelli Danışmanlık


ERCAN F. , DEMİR S.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri