Örencik Göleti (Kahramankazan/Ankara) Ve Çevresinde Yayılış Gösteren Endemik Bitkiler Ve Tehlike Kategorileri


Uzunhisarcıklı M. E. , Bayram G.

24. Ulusal Biyoloji Kongresi, Manisa, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2018, ss.101

  • Basıldığı Şehir: Manisa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.101

Özet

Amaç: Bu araştırma Örencik Göleti ve çevresinde bulunan endemik bitkileri tespit etmek ve

tehlike kategorilerinin saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı Ankara ilinin kuzey batısında

Kahramankazan ilçesi sınırları içerisinde, yüksek lisans tez konusu ‘Örencik, Sarıayak, Soğucak

Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası (Kahramankazan, Ankara) olan bölgenin sınırları

içerisinde bulunmaktadır. Davis’in kareleme sisteminde A3 karesi içerisinde yer almaktadır. Tespit

edilen endemik taksonlar ve bunların IUCN tehlike kategorileri hakkında bilgi verilmiştir.

Gereç Ve Yöntemler: Örencik Göleti çevresinde 2015-2018 yılları arasında arazi çalışmaları

yapıldı ve çalışmalar devam etmektedir. Toplanan örnekler herbaryum tekniklerine göre

kurutuldu. Doğal ortamda resimleri çekildi ve önemli notlar alındı. Kurutulan bitkiler Flora of Turkey

and East Eagean Islands’a göre teşhis edildi. Türkiye Bitkileri listesi’ne göre güncel isimlerinin

düzenlemeleri yapıldı.

Bulgular: Yapılan teşhisler sonucunda 130 tür ve tür altı takson teşhis edilmiş olup bunlardan

17’si endemiktir. Endemizm oranı %13, 07’dir. Endemik taksonlar şunlardır: Acantholimon

confertiflorum Bokhari, Allium huber-morathii Kollmann, Özhatay & Koyuncu, Astragalus

amoenus Fenzl, Astragalus karamasicus Boiss. & Balansa, Bupleurum sulphureum Boiss. &

Balansa, Cirsium sintenisii Freyn, Crepis macropus Boiss. & Heldr., Consolida thirkeana (Boiss.)

Bornm., Crocus ancyrensis (Herb.) Maw, Dianthus balansae Boiss., Dianthus lydus Boiss.,

Euphorbia anacampseros Boiss., Diagn. Pl. Orient. var. anacampseros, Hieracium

paphlagonicum Freyn & Sint., Jurinea pontica Hausskn. & Freyn ex Hausskn., Nepeta nuda L.

subsp. lydiae P.H.Davis, Onobrychis tournefortii (Willd.) Desv., Scabiosa reuteriana Boiss.

Sonuç: Örencik, Sarıayak, Soğucak köyleri arasında kalan bölgede bulunan bitkiler ve endemik

17 takson ile ilgili Bilgiler Güncel IUCN Kategorileri Tespit Edilerek Sunulmuştur.