ODA MÜZİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Tanınmış G. E.

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, cilt.2, sa.8, ss.92-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.7816/idil-02-08-05
  • Dergi Adı: İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.92-105

Özet

Bu araştırmada yerli ve yabancı kaynaklar taranarak oda müziğinin tanımına ve ilk dönemlerinden günümüze kadar olan gelişimine kısaca yer verilmiştir. Araştırma oda müziği tarihi ile sınırlı olup bir sonraki çalışmada daha detaylı ele alınması bakımından oda müziği türlerine ve formlarına yer verilmemiştir. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak kullanılan yöntem bakımından betimsel bir çalışmadır. Yapılan bu çalışma, oda müziği alanında Türkçe yazılı kaynak bulunmamasından ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara kaynak oluşturması bakımından önemlidir. Anahtar Kelimeler: Oda müziği, oda müziği tarihi

In this research the definition and development of chamber music from the first period to the present day is analysed by scanning domestic and foreign sources. The research is limited with historical development of chamber music. Detailed study about the forms and sorts will be the subject of the next article. The research is a descriptive workout due to its purpose and method used. Due to the lack of written sources about chamber music in Turkish, this research is important by means of being a source for the researchers. Keywords: Chamber music, history of chamber music