Polikistik Over Sendromu olan kadınlarda bel/boy oranı ile insülin direnci ve depresyon arasındakş ilişkinin değerlendirilmesi


ÇELİK E. , AKBULUT G. , BOZKURT N.

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri