Astımlı Çocuklarda Fiziksel Aktivite Seviyesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi


Keleş M. N., Ertoy Karagöl H. İ.

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.303

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.303
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giris:Astımçocukluk çagında en sık g.rülen hastalıklardandır. Literatürde astım gibi kronik hastalıklarda hastalıgın

kontrol altına alınması için gerekli en önemli belirleyicilerden birinin fiziksel aktivite oldugu bilinmektedir.

Çalısmadaki amacımız, astımlı çocuklarda fiziksel aktivite düzeyine etki eden faktörlerin belirlenmesidir.

Yöntem: Çalısmaya 44 (11.02±2.29 yas, 18K, 26E)) astım tanısı konmus çocuk dahil edildi. Çocukların demogra k

bilgileri kaydedildi. Fiziksel aktivite düzeyi Türk.e Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi, astım kontrol seviyesi Astım

Kontrol Testi, solunum kas kuvveti (MIP ve MEP) agız basınç .l.üm aleti, pulmoner fonksiyonlar spirometre ve

periferik kas kuvveti dijital dinanometre ile degerlendirildi.

Bulgular:Astımlı çocuklarda  ziksel aktivite düzeyi ile yas, anne egitim durumu, astım kontrol seviyesi, MIP,

omuz abdüksiyon ve kavrama kuvveti arasında istatistiksel olarak anlamlı iliski bulundu (p<0.05). Kırk dört hastada

uygulanan çoklu regresyon analizlerinde,  ziksel aktivite düzeyinin  %56 varyansı kavrama kuvveti (R=0.21

p<0.05) ve anne egitim düzeyi (R=0.12 p<0.05) ile açıklandı.

Sonuç: Astımlı çocuklarda üst ekstremite kas kuvveti ve anne egitim düzeyi fiziksel aktivitenin önemli

belirleyicileridir. Astımlı çocuklarda fiziksel aktivite düzeyini arttırmak için planlanan rehabilitasyon programlarının

üst ekstremite kas kuvvetlendirme ve aile egitimini de içermesinin faydalı olacagı düsünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astım, Fiziksel Aktivite, Kas Kuvveti, Pulmoner Fonksiyonlar